De kenmerken waaraan je kan zien of iemand liegt

De kenmerken waaraan je kan zien of iemand liegt

 

Liegen herkennenLiegen, we doen het allemaal en gemiddeld zelfs 1 of 2 keer per dag. Een leugentje om bestwil hier een daar moet dan ook geen enkel probleem zijn, de ander is er achteraf toch beter mee af door het leugentje. Verder blijkt dat mannen drie keer zo vaak liegen dan vrouwen. Ook bevat 75% van alle CV’s minimaal 1 leugen! Goed, genoeg weetjes over liegen, we kennen allemaal de voor- en nadelen ervan en de een doet het meer dan de ander. Hoe herken je iemand die liegt? Wat zijn de kenmerken die je vaak kunt zien wanneer iemand een leugen verteld? In de onderstaande tekst staan voor hoever bekend alle (onbewuste) kenmerken die leugenaars verraden. Let er op dat deze kenmerken niet voor iedereen gelden, sommige mensen zijn er zelfs in getraind om te liegen!

Lichamelijke veranderingen

1. Droge mond

Iemand die liegt heeft vaak last van een droge mond, let dus op waarneembare handelingen als opvallend vaak slikken, de lippen nat maken met de tong en vaker drinken. Vooral het slikken is een vaak voorkomende handeling waarmee je een leugenaar kunt herkennen.

2. Transpireren

Als je liegt gaat je hart sneller kloppen, de bloeddruk stijgt, ademhalen gebeurt in een verhoogd tempo en je handen beginnen met zweten. Let tijdens het herkennen van een leugen er dus op  of je gesprekspartner begint met transpireren.

3. Vergroten van de pupillen

Een ander signaal dat tijdens het liegen voorkomt is het vergroten/verwijden van de pupillen. Pupillen kunnen niet liegen waardoor het zeker de moeite waard is om op te merken of je gesprekspartner grote pupillen heeft. Bij grote pupillen kan het echter ook betekenen dat de ander verliefd op je is aangezien de pupillen dan ook groter worden.

4. Minder vaak knipperen

Het vertellen van een leugen eist opperste concentratie, je moet met verschillende dingen rekening houden zodat je je zelf niet tegenspreekt en de leugen geloofwaardig blijft. Het gevolg van deze sterke concentratie. Dit kenmerk is onderzocht door de onderzoekers op Portsmouth waar is vastgesteld dat mensen die een leugen vertellen minder vaak met hun ogen knipperen. Even opvallend is dat tijdens dit onderzoek wordt vastgesteld dat het knipperen van de oogleden sterk toeneemt wanneer het gesprek wordt beëindigt. 

5. Tranende ogen

 Tijdens het vertellen van een leugen kan het zo zijn dat de ogen gaan tranen.

Oogcontact vermijden

Je kan een leugenaar herkennen aan de kenmerk dat hij of zij geen oogcontact met jou maakt. Mensen hebben er vaak moeite mee om iemand recht in de ogen aan te kijken wanneer ze onwaarheden vertellen. Deze kenmerk komt vooral voor bij kinderen, bij volwassenen is het over het algemeen al bekend dat iemand die een leugen vertelt de gesprekspartner niet aan kijkt. Ook kan het beteken dat de ander gewoon heel verlegen is. Weet je echter dat je gesprekspartner niet verlegen is, dan is het oogcontact toch een onderwerp waar je op wilt letten als het aankomt op het herkennen van een leugen. 

Manier van praten veranderd

Veranderingen in de toon hoogte kan een teken zijn dat iemand aan het liegen is. Het gebeurt vaak dan de toonhoogte van de leugenaar ineens omhoog schiet. Hiernaast blijkt ook dat het spraaktempo kan veranderen tijdens vertellen van een leugen. Let er dus op of de ander plotseling langzamer of juist sneller gaat praten.

Aanraken van het gezicht

Een bekende actie van iemand die een leugen verteld is het aanraken van het gezicht. Dit doen zijn vaak met één of twee handen en grijpen regelmatig naar heet oor, de mond en het achterhoofd. 

Defensieve reacties

Iemand die liegt zal zich heel verdedigend opstellen als hem of haar iets wordt gevraagd. Ook als iemand heel boos reageert zonder dat het echt nodig is, duidt dit naar de hoek van een leugenaar.

 Zeer uitgebreide verklaring

Een leugenaar doet erg zijn best om een leugen zo goed mogelijk te verbergen en het verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken. Merk je dat de ander zeer gefocust is op details, dan bestaat de mogelijkheid dat je op het moment niet helemaal de waarheid te horen krijgt.

Papegaaien

Het kan voorkomen dat een leugenaar jouw vraag of zin herhaalt, dit doet diegene om tijd te rekken en een goed antwoord te bedenken.

 

– Door: Handige-Weetjes

Comments are closed.